Posts Tagged ‘zend_Db_adapter persistent connection’

Zend framework ile Zend_db_adapter kullanarak herhangi bir veritabanına persistent (kalıcı) bğalantı oluşturmak istiyorsanız, config.ini dosyanıza (veya adı application.ini olabilir artık hangisi ise ) database.params.persistent …
Devamı için : Zend framework Zend_Db_Adapter ile veritabani persistent connection olusturma