Posts Tagged ‘php5.4 çıktı’

php 5.4 çıktı

Posted: 05.03.2012 in Uncategorized
Tags: , ,

Php 5.4 çıkmasıyla birilikte beraberinde getirdiği bir çok yenilik var. Bunlardan önüzmüdeki günlerde deneyerek bahsetmeye çalışacağım. Php ye yakışacak şekilde değişiklikler olduğunu düşünüyorum ilk etapta. Temel ba…
Devamı için : php 5.4 çıktı