Archive for 27.07.2013

ubuntu’ya ruby kurulumu

Posted: 27.07.2013 in Uncategorized
Tags: , ,

Ruby kurulumunda 2 seçenek var. Biri RVM olmadan, biri RVM ile. ( RVM = Ruby Version Manager )

RVM olmadan kurulum İlk olarak terminali açıyoruz. Ardından ruby 1.9.3 versiyonunu kuruyoruz.

sudo apt-get update sudo apt-get ins…
Devamı için : ubuntu’ya ruby kurulumu