Archive for 14.05.2012

?/help Yardım bilgilerini görüntüler

close veya c Mevcut bağlantıyı kapatır

display Telnet istemcisine ait ayarları görüntülemeye yarar.

open veya o bir Web sitesini bağlanmak için kullanılır

quit veya…
Devamı için : network – genel Telnet komutları