PHP Saydam (Transparent) Resim Yaratmak

Posted: 05.03.2012 in Uncategorized
Tags: , , ,

PHP’de GD ile eklediğiniz resimlerin arkası varsayılan olarak siyah oluyor. Eğer saydam bir arka planı olmasını istiyorsanız, şu şekilde ilerlemek gerekiyor:

Önce yeni ve boş bir resim yaratıyoruz: $im = imagecreatetrueco…
Devamı için : PHP Saydam (Transparent) Resim Yaratmak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s