Mysql Replace Komutu (Command)

Posted: 17.01.2012 in Uncategorized
Tags: , , ,

Mysqlde bir tablo içindeki verileri değiştirmek istediğinizde, bunu Update ile yaparız. Topluca eski olan verileri yenileriyle değiştirmek istediğimizde ise bunu yapabilmenin yönetimi mysql replace komutunu kullanmaktır.

Özell…
Devamı için : Mysql Replace Komutu (Command)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s