PHP: preg_match desen(pattern) anlamları

Posted: 01.01.2012 in Uncategorized

Php de vazgeçilmez karakter – desen filtreleme fonksiyonu olan preg_match ile ilgili yapabileceğiniz bir kaç örnek burada.

Ne zaman kullanacak olsam, birden neyin ne manaya geldiğini unutuveri…
Devamı için : PHP: preg_match desen(pattern) anlamları

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s